wwwjpg
Karta z zielnika Róży Luksemburg przechowywanego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Pisarz i polityka

W dawnym domu letnim Thomasa Manna w Nidzie na Mierzei Kurońskiej, w którym obecnie mieści się Centrum Kultury Thomasa Manna, 20 września br. otwarto trzydniową konferencję poświęconą autorowi „Doktora Faustusa“, „Czarodziejskiej góry“ i „Buddenbrooków“.

Czytaj Więcej