Związki zawodowe w okupowanej Warszawie 1939-1944

Bohaterowie tamtych wydarzeń już nie żyją. Pozostało niewiele dokumentów i garść wspomnień. Pamięć o bohaterskich działaczach i działaczkach związków zawodowych, którzy za swoją działalność niejednokrotnie płacili najwyższą cenę, jest coraz bardziej krucha. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Fundacja im. Róży Luksemburg – przedstawicielstwo w Polsce przygotowały wystawę plenerową Związki zawodowe w okupowanej Warszawie 1939-1944.

– Działalność związków zawodowych w czasie okupacji w Polsce była ważnym elementem ruchu oporu. O ile o zbrojnych walkach Polaków mówi się dużo, o tyle o działalności związków zawodowych prawie nic - powiedział, otwierając wystawę, Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. – Dlatego wspólnie z Fundacją im. Róży Luksemburg otwieramy dzisiaj wystawę, która przynajmniej szczątkowo pokazuje udział związków zawodowych działających w konspiracji w czasie II wojny światowej. Związek Zawodowy Nauczycieli, kolejarzy, drukarzy, pracowników samorządowych, metalowców – to te, które w największym stopniu kontynuowały misję walki o prawa pracownicze, połączoną w tym okresie z walką narodowo-wyzwoleńczą.

IMG_3753JPEG
Otwarcie wystawy (od lewej: Holger Politt – dyrektor przedstawicielstwa Fundacji im.  Róży Luksemburg w Polsce, Andrzej Radzikowski – przewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski – wiceprzewodniczący OPZZ)

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy współpracować z OPZZ przy tej wystawie. Okres okupacji jest ogólnie znany, jak i działalność ruchu oporu. Jednak mało znana jest rola i znaczenie ruchów związkowych i związkowców w tym czasie. Kto wymyślił strajk w okupacyjnej Warszawie? To tramwajarze. To oni strajkowali. Jestem zadowolony, że wystawa pokazuje dużo ciekawych dokumentów. Ważne też, że wystawa jest takim impulsem, żeby dalej badać okupacyjną działalność związków zawodowych i edukować wszystkich, a nie tylko związkowców – powiedział Holger Politt, dyrektor przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce.

Wystawa Związki zawodowe w okupacyjnej Warszawie 1939-1944 to pierwsza taka inicjatywa, która przybliża m.in. konspiracyjną działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) i Związku Zawodowego Kolejarzy, akcje samopomocowe Związku Zawodowego Pracowników Umysłowych oraz Tajnej Organizacji Pracowników Samorządowych, strajk tramwajarzy w 1940 r. i robotników Fabryki Maszyn Elektrycznych w 1942 r., udział, także zbrojny, związkowców w Powstaniu Warszawskim.

Wystawę można oglądać w Warszawie przy Placu Zamkowym - wiadukt nad Trasą W-Z. Zapraszamy!

Biuro Prasowe OPZZ

fot. Fundacja im. Róży Luksemburg